Công ty cổ phần kiến trúc A3

Ngày: 04/07/2017 07:00:AM

Giới thiệu:

- Là hệ thống nhà lắp ghép thấp tầng theo phương thức modul hóa các cấu kiện đúc sẵn.

-Hệ thống “ modul” có cấu trúc mở, tương thích với các thiết kế kiến trúc khác nhau, bằng cách kết hợp các cấu kiện standard và cấu kiện chế tạo theo yêu cầu, tạo nên tính linh hoạt cho casa-a3.

- Casa-a3 được cung cấp dưới dạng sản phẩm hoàn chỉnh ( toàn bộ ngôi nhà) hoặc các cấu kiện riêng rẽ (tấm sàn, tường...) Phục vụ các mục đích khác nhau.

- Hệ thống được thiết kế , chế tạo với định hướng lắp ghép nhẹ, đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp sau:

+ Cải tạo, nâng tầng.

+ Những nơi có nền móng yếu

+ Những nơi không có điều kiện thi công cơ giới.

 

Introduction:

- A3 house is the lightweight prefabricated system based mainly

On standard and other casual modules it is and “ open” system.

- A3 is suplied in a completed house or parts to meeting difents

Fins, it’s very suitable in cases:

+ Elevation of existing house

+ Constraction in dificult places of acces y or weak soil

+ Where mechanical lifting equipment is missing..

 

Sản phẩm bán chạy